FINESTRES

VILAFRANCA

L'alt aïllament tèrmic redueix a l'hivern els costos de calefacció i actua a l'estiu com a protecció tèrmica.

Els vidres especials i els alts valors d'aïllament de marc són característics de les finestres FINSTRAL.

 

Com versió bàsica s'utilitzen vidres de protecció tèrmica amb Ug 1,1 W / m² K i varetes distanciales tèrmicament optimitzades.

 

Trieu segons la seves necessitats un alt confort habitable i baixos costos energètics; a mida segons necessitat i lloc d'utilització.

 

 

Aïllament tèrmic

Amb les antigues finestres amb simple o doble vidre es perd 3 o 5 vegades més energia que amb les noves finestres FINSTRAL amb vidre de protecció tèrmica.

 

Per exemple en una casa unifamiliar amb 30 m² de superfície de finestra mitjançant el canvi de les finestres antigues amb doble vidre per unes finestres FINSTRAL amb triple vidre, la pèrdua tèrmica a través de les finestres es pot reduir en aprox. 690 litres de gasoil de calefacció. I si es canvien les finestres amb simple vidre l'estalvi anual fins i tot és d'aprox. 1.230 litres de gasoil de calefacció.

El canvi de finestres antigues és econòmicament molt viable. Amb els actuals preus de l'energia per escalfar i/o refredar la vivenda les noves finestres amb vidre de protecció tèrmica, esdevenen un important element d'estalvi energètic i de confort.

 

 

Baixar costos de calefacció

Passa amb el ratolí per sobre dels quadres verds per veure la informació:

info@finestresvilafranca.com

© 2014 FINSTRAL

© 2014 FINESTRES VILAFRANCA SCP